Tijdlijn De Eerstelijns

Blauwe zorg in Maastricht afgerond!

Na vijf jaar is Blauwe Zorg in de wijk in Maastricht afgerond. Het was een pilot binnen de proeftuin Blauwe Zorg. Ingeborg Wijnands-Hoekstra, programmamanager bij eerstelijnszorgbedrijf ZIO, laat geen misverstand bestaan over de waarde van de pilot: “Die heeft duidelijk gemaakt dat alle betrokken partijen de noodzaak zien de zorg anders in te richten dan we gewend waren en professionals de ruimte te geven Positieve Gezondheid als gezamenlijke taal te hanteren.”

Die opmerking over Positieve Gezondheid maakt duidelijk dat het hier niet alleen over zorg gaat. “We hebben het nadrukkelijk ook over welzijn”, zegt Wijnands. “Het gaat om echt samen met de patiënt of cliënt zoeken naar wat die nodig heeft. De huisartsenpraktijken die hebben deelgenomen aan de pilot liggen in een achterstandswijk. Regelmatig treffen de huisartsen mensen die met een zorgvraag komen, waar bij doorvragen echter een sociaalmaatschappelijk probleem onder blijkt te liggen. Dan moet je het onderliggende probleem aanpakken en is de koppeling met het sociaal domein dus essentieel.”

Sociaal team plus
Maar ‘het onderliggend probleem aanpakken’ vraagt wel om een ander financieringsmodel. Als mensen uit de jeugdzorg, jeugd-ggz of volwassenen-ggz kunnen worden gehouden, is het mogelijk dat de zorgkosten dalen en de kosten in het gemeentelijk domein stijgen. “Dat maakt het complex”, zegt Wijnands. “Daarom is nu in de wijk Malberg het project Krachtenbundeling gestart om de mogelijkheden voor integrale financiering te verkennen.”

Blauwe zorg
Ze legt uit: “Hierbij wordt gewerkt met een sociaal team plus: professionals van jeugd, Wmo, welzijn, wijkverpleging en de kredietbank en ook een gemeentelijke toegang. Zij krijgen de ruimte om het werk van het sociaal team zelf in te vullen en hulpvragen integraal op te pakken, met lumpsum-financiering. Als doel is geformuleerd tachtig procent van de individuele begeleiding door het sociaal team te laten oppakken en hooguit twintig procent naar de gespecialiseerde zorg of hulp toe te leiden. Veel meer mensen – en dit geldt ook voor jeugd – helpen met hetzelfde budget dus. Een opzet die bij de professionals tot enorme tevredenheid leidt, zij erkennen elkaars professionaliteit. Mensen worden snel en op maat geholpen.” Hier vindt u meer informatie over Blauwe zorg: https://www.blauwezorg.nl

Marco Den Outer heeft dit bericht geliked

Onder druk wordt niet alles, maar wel meer vloeibaar. Tijdens de coronapandemie
is de regionale samenwerking tussen huisartsen- en andere zorgorganisaties sterk verbeterd. Er is meer onderling begrip, communicatie en kennisdeling. Sommige samenwerkingsprojecten zijn versneld. Zal dit na corona zo blijven? De bestuurders van eerstelijnsorganisaties in Amsterdam en Zeeuws-Vlaanderen zijn positief.

Lees hier het artikel! En wij zijn natuurlijk heel benieuwd of jullie ook ervaren dat de regionale samenwerking door Corona verbeterd is. Laat hier je reactie achter.