De Eerstelijns Videosessies

Videosessie
Tijdstip:

Webinar Beoordelingskader Integraal Zorgakkoord (IZa)

Najaar 2022 ondertekenden partijen uit de hele zorg het Integraal Zorgakkoord (IZa). Het doel is passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Dat lukt alleen als de zorg ingrijpend verandert. Voor deze veranderingen, of ‘impactvolle transformaties’, stelt VWS 2,8 miljard euro transformatiemiddelen beschikbaar. Dat geld wordt niet zomaar verdeeld. De IZa-partijen maakten een beoordelingskader om transformatieplannen te beoordelen. Dat kader is nu klaar. In navolging op het webinar direct na de presentatie van het IZa, organiseren we nu een vervolg en verteld Bianca den Outer in een uur wat dit concreet betekent en wat de impact is voor de uitvoeringspraktijk!

Schrijf in! klik op de gele button

Profielfoto van Leny van Rooijen Profielfoto van Wendy van den Berg
Profielfoto van Marco Den Outer

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform