De Eerstelijns Videosessies (archief)

Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Hoe integraal is het Integraal Zorg Akkoord?| Prinsjesdag"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

0
0
0

Klik hier om deel te nemen aan de webinar!

Het integraal zorgakkoord is afgelopen vrijdag enthousiast aangekondigd door Minister Ernst Kuipers. In het veld klinken andere geluiden, zoveel is inmiddels duidelijk! Dinsdagochtend op Prinsjesdag verzorgen wij een webinar waarin we een duiding geven over de inhoud van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Wat gaat de uitwerking van het IZA betekenen voor de uitvoeringspraktijk van de eerstelijnszorg en het sociaal domein? Hoe moeten we de weigering van de huisartsen om het zorgakkoord niet te ondertekenen duiden? En vooral: wat betekent het IZA voor inwoners en verzekerden? Wat gaan zij merken van de uitwerking?

Frank van Wijck, hoofdredacteur van De Eerstelijns en Sociaal Domein en Bianca den Outer, uitgever, praten jullie in drie kwartier bij over het Integraal Zorg Akkoord!

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform
Videosessie
Klik op de gele knop en mis het niet!
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Webinar Sociaal domein voor de eerstelijnszorg"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

0
0
0

Met de decentralisaties in 2015 is het zorg- en welzijnsdomein sterk veranderd. De Jeugdwet en de Wmo 2015 zijn wetgevingen die een grote beleidsvrijheid voor gemeenten bieden, waardoor zorg en ondersteuning overal anders georganiseerd lijken te worden. De effecten op de organisatie van eerstelijnszorg zijn groot! Op alle fronten. Daarnaast zien we dat het sociaal domein zich doorontwikkelt; in de scenario’s van het Rijk staan diverse opties om meer taken te decentraliseren naar gemeenten. Het sociaal domein is dus voorlopig nog niet af! Tijdens deze webinar plaatst expert Jessica Aarnink actuele ontwikkelingen op het snijvlak van de eerstelijnszorg en het sociaal domein in een helder kader. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform
Videosessie
Klik op de gele knop en mis het niet!
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Webinar Interprofessioneel samenwerken"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

0
0
0

De druk om samen te werken op het sociaal domein neemt navenant toe. Maar samen werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in ons zorgstelsel en in onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt. Tijdens de webinar Interprofessioneel samenwerken verteld expert Jessica Aarnink hoe je bouwt aan duurzame levende verbindingen en hoe je dode structuren kan voorkomen.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform