Tijdlijn De Eerstelijns

Simme van de Lustgraaf heeft dit bericht geliked

Wil jij graag jouw zorg of welzijnswerk aanvullen door het gebruik van digitale middelen, maar weet je niet hoe? Maak dan nu nog gebruik van de subsidie om de visie daarop te ontwikkelen!

Wij helpen met de aanvraag op basis van ‘no cure, no pay’, en zodra de aanvraag is goedgekeurd begeleiden wij het proces van het ontwikkelen van die visie en staan wij jullie bij met adviezen.

Het hebben van een visie geeft een doel en een structuur aan het toepassen van digitalisering. Door deze visie te ontwikkelen samen met o.a. patiënten/cliënten en personeel weet je beter wat belangrijk is en dat de uitwerking ook daadwerkelijk bijdraagt aan betere zorg of welzijnswerk. Meer weten? Lees dan de factsheet of neem contact met Sander Moret ( ander@jblorenz.nl">sander@jblorenz.nl of 06-15385683 )

Anne Fockema Andreae heeft dit bericht geliked

OPROEP: De Eerstelijns heeft de handen in 1 geslagen met Giro 555.

We hebben nog 1 week om door een hele makkelijke gratis handeling een groot verschil te kunnen maken. Daarom doe ik een beroep op iedereen om met het doorlopen van 4 korte stappen een heel groot verschil te kunnen maken.

1. Scan de QR code
2. Download de Eerstelijns App
3. Registreer je gratis als lid
4. Vraag een collega dit ook te doen!

DANK JE WEL!

Hulp gevraagd bij een landelijk onderzoek naar ervaringen van ouders en kinderen met jeugdhulp. Zouden jullie dit bericht willen delen met jullie cliënten? We hebben een link naar het onderzoek voor kinderen en een link voor ouders/verzorgers.

Heb jij als ouder of als kind te maken gehad met jeugdhulp? Deel dan je ervaringen met ons!

In Nederland willen we zorgen voor goede hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. In opdracht van een aantal partijen* willen we kijken hoe we die hulp kunnen verbeteren.
Daarom horen wij graag van jou over jouw ervaring met het krijgen van jeugdhulp. Het gaat daarbij dus echt om jouw verhaal, dus er is geen goed of fout. Vertel wat je kwijt wil. De antwoorden mag je zelf invullen, maar hulp vragen mag ook, bijvoorbeeld aan je kind, een begeleider of een hulpverlener (of een ouder, leerkracht of begeleider). Klik hier om mee te doen aan het onderzoek

https://collector.sensemaker-suite.com/collector?projectID=fa7003fe-8539-4ecf-96c0-0b42a0afdd70&user=ouder (link voor ouders/verzorgers)

https://collector.sensemaker-suite.com/collector?projectID=f6b5cda8-65e4-4d43-984a-636073b5998a&user=jeugdige (link voor jeugdigen)


Dit is een anoniem onderzoek. We vragen dus niet naar je naam. Ook kan niemand zien wie welke antwoorden heeft gegeven. De antwoorden bespreken we met anderen die jeugdhulp hebben gekregen of krijgen, een aantal professionals en met het onderzoeksteam. Zo werken we samen aan goede jeugdhulp.

* Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, FNV, CNV, de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

ALERT! Ben je als gemeente, zorgorganisatie of zorginnovator op zoek naar mogelijkheden om een procesinnovatie* van de grond te tillen middels een subsidie? Neem dan contact met ons op! Op 1 september a.s. opent de vijfde en laatste ronde van ZonMw voor de regeling implementatie- en opscholingscoaching. Wij kunnen ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie en fungeren als coach (max 5.000 euro).

Procesinnovatie = het herinrichten en verbeteren van werkprocessen. Procesinnovaties zijn vernieuwingen die optreden in organisaties. Bij procesinnovatie in organisaties is sprake van vernieuwing van de wijze waarop het werk in zorginstellingen wordt georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de zorg of de arbeidsproductiviteit daarmee gebaat is. Een dergelijke procesinnovatie moet direct in het belang zijn van de patiënt of cliënt. Denk aan twee partijen die een samenwerking opzetten waardoor een specifieke doelgroep beter ondersteund kan worden of een verbetering in de doorverwijzing van patiënten.

Uitgangspunt van de innovatie moet zijn ‘low cost, high impact’. De innovatie moet leiden tot arbeidsbesparing, kostenbesparing, de kwaliteit van zorg verbeteren en/of de kwaliteit van leven van patiënten en cliënten verbeteren.

Barbara Oud is adviseur inclusieve zorg en verbonden aan de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Op verzoek van De Eerstelijns verzorgde ze een bijdrage voor de column ‘Over vijf jaar’.

Een passage: “De zorg gaat uit van de norm, en de norm is een witte heteroman. Van oudsher wordt onderzoek gedaan door mannen, bij mannen. Een van de gevolgen hiervan is dat we maar weinig weten van de gezondheidsrisico’s bij vrouwen. Het inmiddels bekende voorbeeld is dat we niet genoeg kennis hebben over hart- en vaatziekten bij vrouwen. LHBTI (lesbische, homo, bi+, trans en intersekse) personen hebben een groter risico op psychische problematiek en zelfmoordgedachten. Van de transpersonen ervaart 40 procent vooroordelen bij de psycholoog of maatschappelijk werker en 32 procent van de intersekse personen geeft aan dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben (Ipsos, Alliantie Gezondheidszorg op Maat, augustus 2020). De zorg wordt te vaak gemeden omdat die niet passend is. De oplossing? Diversiteit als norm en inclusieve gezondheidszorg als basis.”

Verankerd in beleid
In de ideale wereld is diversiteit de norm en voelt iedere patiënt zich veilig als die contact opneemt met een zorgprofessional, zo schrijft Oud. “Diversiteit en inclusie zijn verankerd in het beleid van bijvoorbeeld de huisartspraktijk of de zorggroep. Diversiteit is zichtbaar op de website, in formulieren en op de locatie. Er wordt na- en bijscholing verzorgd voor alle zorgprofessionals, zodat zij kennis opdoen over gezondheidsverschillen en zich bewust worden van (onbewuste) vooroordelen en aannames. De zorgprofessional weet wanneer sekse, gender en seksuele oriëntatie belangrijk zijn om te bespreken, en wanneer niet.”