De Eerstelijns Videosessies (archief)

Videosessie
Klik op de gele knop en wees erbij!
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Webinar drieluik Kinderpalliatieve zorg deel 2: vraagstukken en vragen vanuit de praktijk"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

8
1
0

Tijdens deze webinar drieluik zal Bianca den Outer, oprichter jb Lorenz, in gesprek gaan met Leandra Beeloo, netwerkcoördinator NIK Holland Rijnland over kinderpalliatieve zorg 'Vraagstukken en vragen uit de praktijk'. Ben jij erbij?!

Achtergrond

Kinderpalliatieve zorg betreft vrijwel altijd complexe zorg en vereist altijd maatwerk. Kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezinnen hebben altijd te maken met meerdere wettelijke kaders (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet) om de benodigde zorg en ondersteuning te organiseren.

Ervaringen vanuit de pilot breed delen

Vanuit de pilot domein overstijgend indiceren zien we dat er met name op de raakvlakken tussen Zvw en Jeugdwet en Wlz en Jeugdwet veel vragen leven bij deelnemers aan wijkteams, indicerende kinderverpleegkundigen, gemeenten en onafhankelijk clientondersteuners: wie is waar verantwoordelijk voor en hoe organiseren we sluitende zorg en hulp en ondersteuning voor ouders en kinderen? Maar ook zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben te maken met tal van dilemma’s. Zij hebben te maken met het versnipperde stelsel van het sociaal domein. In de pilot zien we dat het niet gemakkelijker wordt vanwege het feit dat er veel kennisvraagstukken zijn.

3 videosessies

Daarom organiseert Kenniscentrum PAL een reeks van 3 videosessies op 16-12-2021, 20-01-2022 en 17-02-2022! De videosessies brengen voor deelnemers het meest op als ze alle drie gevolgd worden, maar de sessies zijn zo opgebouwd dat ze ook los van elkaar goed te volgen zijn. Voor de videosessies is accreditatie aangevraagd. Doel van de videosessies is om de kennisvraagstukken die we vanuit de pilot geïdentificeerd hebben en de opbrengsten van de oplossingen breed te delen. We merken namelijk dat we steeds meer vragen krijgen vanuit het land.

Videosessie 1: de basis op orde

Tijdens de eerste videosessie schetsen we de kaders van de verschillende wettelijke stelsels; hoe zit nu eigenlijk de wet- en regelgeving in elkaar waar ouders van kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening mee te maken krijgen? We gebruiken daarvoor aansprekende (geanonimiseerde) casuïstiek uit de praktijk van de pilot. Na deze videosessie zijn deelnemers op de hoogte van de wettelijke kaders en de verantwoordelijkheidstoedeling die hierin belegd is.

Videosessie 2: vraagstukken en vragen vanuit de praktijk

In de tweede videosessie zoomen we, wederom aan de hand van concrete casuistiek, in op de snijvlakken tussen verschillende wetten. We gaan op een praktische manier invulling geven aan de theorie die we in de eerste videosessie behandeld hebben. Wat komen we in de praktijk tegen aan vraagstukken als het bijvoorbeeld gaat om persoonlijke verzorging? Hoe zorg je ervoor dat een aanvraag voor de Wlz op een goede manier wordt voorbereid? En welke afwegingen maak je als het gaat om gebruikelijke zorg? We delen praktische handvatten, afwegingskaders en de praktische opbrengsten uit de pilot. We nodigen hiertoe ook een aantal deelnemers aan de pilot uit: kinderverpleegkundigen en professionals uit het sociaal domein.

Videosessie 3: Samenspel en borging

In de derde videosessie richten we ons op het samenspel met ouders en de oplossingen die gevonden kunnen worden voor dilemma’s en vraagstukken waar wetgevende kaders met elkaar botsen. Daar waar het botst, schuurt het ook vaak en we zien vanuit de pilot bovendien dat de rol van ouders door de ingewikkeldheden tussen professionals regelmatig uit het oog verloren wordt. Hoe zorgen we ervoor dat het samenspel goed op de rit komt? En hoe zorgen we er samen voor dat kennis geborgd wordt op lokaal niveau?

Schrijf je nu in voor de videosessie zodat je niets hoeft te missen!

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform
Videosessie
Klik op de gele knop en wees erbij!
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Webinar drieluik Kinderpalliatieve zorg deel 1: De basis op orde"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

15
0
0

KLIK HIER VOOR DE LINK NAAR DE VIDEOSESSIE

Tijdens deze webinar drieluik zal Bianca den Outer, oprichter jb Lorenz, in gesprek gaan met Leandra Beeloo, netwerkcoördinator NIK Holland Rijnland over kinderpalliatieve zorg 'De basis op orde'. Ben jij erbij?!

Achtergrond

Kinderpalliatieve zorg betreft vrijwel altijd complexe zorg en vereist altijd maatwerk. Kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezinnen hebben altijd te maken met meerdere wettelijke kaders (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet) om de benodigde zorg en ondersteuning te organiseren.

Ervaringen vanuit de pilot breed delen

Vanuit de pilot domein overstijgend indiceren zien we dat er met name op de raakvlakken tussen Zvw en Jeugdwet en Wlz en Jeugdwet veel vragen leven bij deelnemers aan wijkteams, indicerende kinderverpleegkundigen, gemeenten en onafhankelijk clientondersteuners: wie is waar verantwoordelijk voor en hoe organiseren we sluitende zorg en hulp en ondersteuning voor ouders en kinderen? Maar ook zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben te maken met tal van dilemma’s. Zij hebben te maken met het versnipperde stelsel van het sociaal domein. In de pilot zien we dat het niet gemakkelijker wordt vanwege het feit dat er veel kennisvraagstukken zijn.

3 videosessies

Daarom organiseert Kenniscentrum PAL een reeks van 3 videosessies op 16-12-2021, 20-01-2022 en 17-02-2022! De videosessies brengen voor deelnemers het meest op als ze alle drie gevolgd worden, maar de sessies zijn zo opgebouwd dat ze ook los van elkaar goed te volgen zijn. Voor de videosessies is accreditatie aangevraagd. Doel van de videosessies is om de kennisvraagstukken die we vanuit de pilot geïdentificeerd hebben en de opbrengsten van de oplossingen breed te delen. We merken namelijk dat we steeds meer vragen krijgen vanuit het land.

Videosessie 1: de basis op orde

Tijdens de eerste videosessie schetsen we de kaders van de verschillende wettelijke stelsels; hoe zit nu eigenlijk de wet- en regelgeving in elkaar waar ouders van kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening mee te maken krijgen? We gebruiken daarvoor aansprekende (geanonimiseerde) casuïstiek uit de praktijk van de pilot. Na deze videosessie zijn deelnemers op de hoogte van de wettelijke kaders en de verantwoordelijkheidstoedeling die hierin belegd is.

Videosessie 2: vraagstukken en vragen vanuit de praktijk

In de tweede videosessie zoomen we, wederom aan de hand van concrete casuistiek, in op de snijvlakken tussen verschillende wetten. We gaan op een praktische manier invulling geven aan de theorie die we in de eerste videosessie behandeld hebben. Wat komen we in de praktijk tegen aan vraagstukken als het bijvoorbeeld gaat om persoonlijke verzorging? Hoe zorg je ervoor dat een aanvraag voor de Wlz op een goede manier wordt voorbereid? En welke afwegingen maak je als het gaat om gebruikelijke zorg? We delen praktische handvatten, afwegingskaders en de praktische opbrengsten uit de pilot. We nodigen hiertoe ook een aantal deelnemers aan de pilot uit: kinderverpleegkundigen en professionals uit het sociaal domein.

 

Videosessie 3: Samenspel en borging

In de derde videosessie richten we ons op het samenspel met ouders en de oplossingen die gevonden kunnen worden voor dilemma’s en vraagstukken waar wetgevende kaders met elkaar botsen. Daar waar het botst, schuurt het ook vaak en we zien vanuit de pilot bovendien dat de rol van ouders door de ingewikkeldheden tussen professionals regelmatig uit het oog verloren wordt. Hoe zorgen we ervoor dat het samenspel goed op de rit komt? En hoe zorgen we er samen voor dat kennis geborgd wordt op lokaal niveau?

Schrijf je nu in voor de videosessie zodat je niets hoeft te missen!

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform
Videosessie
Samen geven we kindermishandeling geen toekomst!
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Wat kun jij als doktersassistent of triagist zelf doen bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld?"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

1
0
0

Als doktersassistent of triagist zie en spreek jij dagelijks veel cliënten. Aan de telefoon of vanachter de balie, pik je heel veel op. Soms kun je het vermoeden krijgen dat een kind of een volwassene thuis niet veilig is. Het is dan heel belangrijk om iets te doen. Maar wat kun jij, als doktersassistent of triagist, nu doen? Waar liggen jouw verantwoordelijkheden?  Maar ook, waar kun jij op letten qua signalen?

‘Aan de telefoon zei de moeder dat het kind gevallen was in de speeltuin, aan de balie zei ze dat het in huis gestruikeld was. Hoe vraag ik dan door?’

‘Soms zie ik in de wachtkamer dat ouder en kind vreemd communiceren, dat het kind bijvoorbeeld angstig is en geen oogcontact maakt. Dan weet ik dat er meer aan de hand kan zijn.’

Augeo Foundation organiseert dit webinar op 9 december samen met de NVDA. Triagiste en doktersassistente Lieke van Hattum vertelt over haar ervaringen en geeft handige tips. Daarbij komt ook het herkennen van signalen aan de orde, de stappen van de meldcode en de kindcheck. Kortom, een informatief en praktisch webinar!

Samen geven we kindermishandeling geen toekomst!

Meld je snel aan via deze link. Aan het webinar zijn geen kosten verbonden en het duurt 1 uur.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Directeur Expertise Platform