Vraag

25 april 2022
Profielfoto van Mandy Mennings van Laarhoven
Bestuurslid/ zorgteam Stichting LOEK@YOU

“Welke afspraken en doelen zijn belangrijk om in een veiligheidsplan op te nemen waarbij er sprake is van dreiging van buitenaf? Hoe kan een zorginstelling de veiligheid van medewerkers en kinderen waarborgen. Zijn hier voorbeelden van?”

Toelichting

We zijn op zoek naar voorbeelden van samenwerkingen met bepaalde organisaties.

Motivatie

Omdat we nog nooit een veiligheidsplan gemaakt hebben en hier nog nooit mee te maken hebben gehad. Ook lijkt gemeente geen ervaring te hebben met het opstellen van een een veiligheidsplan. Wij willen graag de veiligheid van iedereen borgen en zo "normaal mogelijk"met elkaar om kunnen gaan ondanks deze situatie. 

Werkgebied

Individuele begeleiding van kinderen (jeugdzorg)  op locatie, Veldhoven

Profielfoto van Meggy Ouwens
IAG (gezinsbehandelaar)

Hallo Mandy,

Misschien een idee om dit anoniem met veilig thuis te bespreken. Ze kunnen je zeker ondersteunen n wijzen op de zaken die zeker in een veiligheidsplan moeten komen te staan.
Succes!
Met vriendelijke groeten,
Meggy Ouwens, UniK

Profielfoto van Maaike van Leeuwen
Medewerker Veilig Thuis

Hoi Mandy,

Heel bijzonder dat de gemeente, en dan denk ik aan een wijkteammedewerker, niet bekend is met het maken van een veiligheidsplan met afspraken en consequenties.
In zo'n plan ga je specifiek op zoek naar de bedreigingen/onveiligheid en daar probeer je dan concrete afspraken op te maken met ook de consequenties erbij.
Dit plan maak je samen met ouders waarbij je eventueel ook de (wat oudere) kinderen bij kunt betrekken.
Groet,
Maaike

Profielfoto van Bela de Vries
T-shaped scheidingsdeskundige, Psycholoog NIP, onderzoeker, ontwikkelaar conlictdiagnostiek

Beste Mandy, beschik je al over informatie achter de volgende link? https://vng.nl/artikelen/factsheet-landelijk-expertise-team-jeugdbescherming
misschien helpt dit je op weg.
Groet, Bela

Profielfoto van Corina Toorenaar
Medisch Maatschappelijk Werker

Vanuit "Signs of Safety" wordt er vaak gekeken naar wara de liggen de zorgen en waar liggen de krachten. Door deze te bundelen kan je tot mooie afspraken komen. Elke situatie is uniek, dus vraagt ook om andere afspraken.
Bij dreiging van buitenaf is het goed om te bespreken welke concrete dreiging er is en hierop afspraken te maken. Denk aan het:
- verspreiden van een foto als iemand niet bij een organisatie naar binnen mag,
- bij opname in ziekenhuis anonieme registratie en onder alias,
- bepaald signaal afspreken waarin betrokkenen kunnen laten zien (zonder hierover te praten) dat er gevaar is of geweest is.
- afspraken met politie over dreiging en inschatting.
- andere organisatie stand-by laten staan voor overname van zorg.
- enz.
Liefst afspraken maken tijdens een Familie Netwerkberaad waarin iedereen aanwezig is en door het maken van gezamenlijke afspraken, het plan ook breed gedragen wordt.

Profielfoto van Audrey Alards
Inhoudelijk manager

Dag Mandy,
Wellicht dat je reeds contact hebt met de wijkagent. Vaak kan deze meedenken over de invulling van dit plan.
Is er een 'justitiële' organisatie bij de casus betrokken bij één van de partijen? Dan kan je hen om advies vragen en samen een plan opstellen.
Wellicht nog eens naar de gemeente bellen en vragen naar de adviseur openbare orde en veiligheid. Vaak kennen zij de belangen van alle partijen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gebruikt het formulier, zoals in de bijlage.
Hopelijk is dit helpend.