Vraag

1 november 2021
Profielfoto van Stefan Wigger
Adviseur

“Wie heeft goede voorbeelden over de samenwerking tussen medewerkers huisartsenzorg en het buurtteam, of voorbeelden hoe die samenwerking tot stand is gekomen; welke inzet is gepleegd, wat werkte goed?”

Toelichting

In Amsterdam zijn per 1 april buurtteams van start gegaan. We zijn nu bezig om stedelijke basisset afspraken samenwerking sociaal - medisch domein te maken. Deze afspraken gaan we in bijeenkomsten voor medewerkers buurtteam en medewerkers huisartsenzorg concretiserene en formaliseren. Maar daarvoor willen we webinars organiseren, één voor het medewerkers buurtteam en één voor medewekers in huisartsenpraktijken. In dat webinar willen we mooie, inspirende voorbeelden laten zien hoe de samenwerking tot stand is gekomen of hoe die samenwerking nu verloopt.

Motivatie

Zie hierboven.

Werkgebied

Elaa, de ROS voor Amsterdam en Almere heeft deze opdracht gekregen van Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam.

Profielfoto van Hermien Rietman
Wijkverpleegkundige

Ik werk bij Buurtzorg Haaksbergen team 3 en wij werken huisarts gericht. Dit werkt fantastisch. Hierdoor betere taakafstemming en allen goed geïnformeerd. Doordat we de zorg samen delen, geeft dit veel werkvreugde en een hogere kwaliteit van zorg.

zie link;

https://ecare.nl/blog-nieuws/tips-voor-goed-regionaal-samenwerken-aan-zorg/

Profielfoto van Melanie Mecklenfeld
Transformatiemanager Sociaal Domein

Waarom ga je voor 2 verschillende webinars? Juist als je wilt samenbrengen, kun je toch ook één webinar voor beide doelgroepen houden? In Almelo hebben we een paar jaar geleden een avond gehouden, voor wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners (Somatiek&Ouderenzorg) en intakers van de wijkteams. Elke discipline heeft zichzelf voorgesteld, daarna in gemixte groepjes uit elkaar voor casusbespreking ter verheldering wat je aan elkaar hebt. Verder geprobeerd per wijkteam 1 van wijk waar huisarts gevestigd is (want huisarts werkt niet wijkgebonden) geprobeerd te koppelen aan huisartsenpraktijk, voor frequent contact. Sparren / voorleggen situaties of het voor wijkteam geschikt is/ processen soepeler laten verlopen. groet,Melanie Mecklenfeld

Profielfoto van Wouter Bierens
Buurtwerker/Jongerenwerker

Hoi Stefan graag kom ik met jou in contact om hierover door te praten. Als buurtwerker van Sociaal Team de Kop Steenwijkerland zitten wij eens in de 6 weken met de huisartsen/wijkverpleegkundigen en andere disciplines bij elkaar.

Wat goed werkt zijn korte lijntjes

Profielfoto van Josette Van Loon
Adviseur

Gemeente Goeree-Overflakkee en zorggroep Haringvliet
En gemeente Zwijndrecht en de Hagro

Profielfoto van Jacqueline van Kuilenburg
Onafhankelijke Clientondersteuning Sociaal Domein / Asiel en Vreemdelingenrecht

In Oldenzaal is, naast de sociaal werkers, een onafhankelijke cliëntondersteuner WMO2015 werkzaam die een juridische invalshoek/achtergrond heeft. De POH-er GGZ kan een cliënt, die tevens problemen heeft met (bijvoorbeeld) het UWV over WW/ZW, gedeeltelijk doorverwijzen naar deze OCO juridisch om het specifieke probleem met (bijvoorbeeld) het inkomen/UWV uit de weg te ruimen waardoor meer rust komt bij de cliënt zodat de POH-er zich met de cliënt op het onderliggende probleem kan richten. De onafhankelijke cliëntondersteuner Juridisch werkt bij de welzijnsorganisatie. Hierdoor kan wellicht ook een maatwerkvoorziening WMO2015 voorkomen worden.

Profielfoto van Else Libbers
Thuisbegeleiding Savant-zorg

Beste Stefan.
Ik ben werkzaam als Thuisbegeleidster in Helmond en heb in mijn cliënt situaties met huisartsen te maken. Bij de start van een situatie maken we in overleg met de cliënt, bij de HA bekent dat wij bij deze patiënt zijn gestart. Als de casus erg complex is of de vraag er is, is er vaak ook een kennismaking bij de HA om zo samen te kijken wie wat doet en hoe elkaar te versterken of te helpen. Deze samenwerking wordt vaak aan beide kanten als erg prettig ervaren.
Met name communicatie en een openhouding zorgen voor succes.
Hoop dat je hier wat mee kunt.
Mvg Else Libbers

Profielfoto van Charles de Monchy
Onderzoeker

In het kader van Krachtige basiszorg is de samenwerking tussen huisartsen en buurtteams in kwetsbare wijken sterk verbeterd. Krachtige basiszorg wordt in steeds meer gemeenten toegepast en door een aantal zorgverzekeraars ondersteund. Meer info zie https://krachtigebasiszorg.nl/

Profielfoto van Peter van der Linden
Wijkmanager

In Dordrecht gestart met Welzijn op Recept. Er zijn drie nieuwe sociaal makelaars bijgekomen die door huisarts verwezen cliënten gaan ondersteunen door koppeling met bestaande mogelijkheden (afhankelijk van wensen e.d.). Buurtwerk is de partij die dat verzorgt, https://buurtwerkdordrecht.nl/.

Profielfoto van Tineke Toering
Tineke Toering
Gezinswerker

Bij ons in Overvecht, is bij elke huisarts een gezinswerker actief, 1 dagdeel per week. Dit werkt naar volle tevredenheid