Vraag

3 juni 2021

“Het Rijk heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor POH'ers-jeugd bij huisartsen. Wat vinden jullie van de plannen van het Rijk en de VNG om ernaar te streven dat er bij iedere huisarts een poh-jeugd moet komen?”

Toelichting

Het hele artikel lees je hier op: https://www.de-eerstelijns.nl/2021/05/heel-veel-maar-bij-tien-miljoen-euro-voor-poh-jeugd-in-iedere-gemeente/

Profielfoto van Lilo Crasborn
Algemeen coordinator van Medisch Coordinerend Centrum

In regio Westelijke MIjnstreek zijn de poher J in dienst van de welzijnsorganisatie maar wel verbonden aan specifieke huisartspraktijken. via Zorgdomein is er een gemakkelijke digitale verwijzing geregeld van huisarts naar poh J en ook zijn er afspraken over terugkoppeling van zorgplan afgesproken.

Profielfoto van Wilma Damhuis
Kinder diabetesverpleegkundige

Mijn idee , gebruik dit geldt voor de jeugdzorg. Ze hebben expertise , een reeds op gezette organisatie, bekend met het sociale domein in de regio.

Profielfoto van Rudolf Keijzer
Directeur

Iedere gemeente moet een oplossing georganiseerd hebben voor de samenwerking tussen jeugdwet en huisartsenzorg. Dat kan in de smaak POH-Jeugd, maar ook in de smaak SOJ en nog een tweetal hybride modellen. Allen met dezelfde na te streven doelstellingen waarin onder meer de jeugdige goed geholpen wordt, en niet standaard tot formele zorg en wachtlijsten is overgelaten. Vanuit een sterk partnerschap hierdoor, kan er breder succes worden behaald, bijvoorbeeld middels kernteams en/of inhoudelijk advies vanuit verwijzer over in te kopen zorgaanbod jeugd. Uitgaan van positionering binnen de huisartsenzorg geeft tunnelvisie. Er is voldoende ruimte binnen de 4 varianten om maatwerk per gemeente en uiteraard per zorgvrager te borgen.

Profielfoto van Cat Bensdorp
Cat Bensdorp
Senior Jeugdconsulent/ mediator

Beste Bianca, Vanuit mijn ervaring vind ik dat zeer wenselijk. POH-ers zijn een onderdeel van ons Sociaal Team in Houten. Bij de aanmelding triageren we de hulpvraag en zetten deze door naar de POH-er als zij de hulpvraag kan oppakken. Het bijkomende voordeel is dat cliënten niet onnodig op de (lange)wachtlijst hoeven te staan en snel geholpen kunnen worden.

Groeten, Cat Bensdorp

Profielfoto van Wendy Doelman
Jeugdprofessional Sociaal Team

Dag Bianca,

In gemeente Vijfheerenlanden werken we met een POH-jeugd in ieder wijkteam. Zij krijgen doorverwijzingen vanuit het Sociaal Team én vanuit de huisarts. Mijn ervaringen hierbij zijn erg positief. Samen op gesprek (met mij als jeugdprofessional) kan ervoor zorgen dat er een betere en juiste inschatting kan worden gemaakt in wat er nodig. De POH-jeugd biedt zelf ook een stuk basiszorg (vriendentraining, cgt, etc.). Binnen een sociaal wijkteam is dit laagdrempelig toegankelijk. Tevens zorgt het ervoor dat een doorverwijzing niet altijd meer nodig is.

Profielfoto van Suzanne Goedoen
Eigenaar onderneming

Hoi Bianca,

Aansluitend op AEF-rapport is het nut van de POH wel bewezen. Tegelijk: Normaliseren is het motto. Dus demedicaliseren ook. In dat kader vraag ik me af of het niet zinvoller is om ook en meer eerder in de klantreis (onderwijs, bso, evt. irt GOSA-regie) de mogelijkheden te vergroten om te signaleren en interveniëren. POH (blijft gezien organisatie en verantwoordelijkheden eerstelijn) zou er niet in toenemende mate moeten zijn voor bijv. opvoedondersteuning. Daarbij komt bij dat een pro-actieve / outreachende benadering itt een reactieve benadering juist nodig is binnen de aanpak van jeugdproblematiek.

Graag aandacht voor (voorlichting over) ouderschap en maatschappelijke oorzaken toename beroep op jeugdzorg (oa. brief Associatie Wijkteams d.d. 25 mei 2021 aan kabinetsformateur). Ervaringen obv trajecten als Kansrijke Start, Healthy Pregnancy 4All en Nu niet Zwanger, maar ook Cool2BFit, bijv., meenemen in nieuw beleid. Het blijft m.i. vooral gaan om juiste verbindingen / allianties , goede op- en afschaalmogelijkheden, kortom, een sluitende aanpak, continuïteit en korte doorlooptijden. Is daar een coördinatiepunt / triagepunt voor nodig, en zo ja, is de POH daar de aangewezen functionaris voor?

Succes en groet,

Suzanne Goedoen

Profielfoto van Maike Kooijmans
Lector Opvoeden voor de Toekomst

POH jeugd vind ik op zich een goede ontwikkeling, mits deze POH-ers niet te veel gefocused zijn op 'medische modellen', dus diagnosticeren met een eenzijdige GGZ-bril etc. en alleen 'het verbale gesprek' inzetten om achter het diepere verhaal van kinderen te komen. Hopelijk hebben POH-ers Jeugd de expertise om ook via andere wegen op gelijk level met kinderen en jongeren te komen, om hen zo te leren kennen en begrijpen. Niet afspreken in een praktijkruimte bij de huisarts maar een andere plek zoeken, zodat jongeren hen toelaten in hun leefwereld en niet anderom... dat jongeren zich mioeten thuisvoelen in een huisartsenpratkijk. Dus eigenlijk zouden jongerenwerkers en kinderwerkers de POH-ers jeugd moeten zijn...

Profielfoto van Esther Hebinck
(Ambassadeur) Jeugdverpleegkundige

Hallo Bianca,

In Breda heeft een pilot gedraaid met een "Jeugdprofessional bij de huisarts". De praktijken die meededen waren erg positief waardoor dit initiatief waarschijnlijk wordt uitgebreid.

Groet Esther

Profielfoto van Bianca Korevaar
Eigenaar, leefstijl en vitaliteitcoach, trainer, interimmanager /projectleider

Hi Bianca
In Papendrecht werken we al een aantal jaar met de POH Jeugd en deze is heel succesvol. Ik steun de denkrichting volledig van het Rijk al vind ik wel dat er bij de POH Jeugd ( nu nog vooral gericht op GGZ problematiek meer aandacht moet komen voor normaliseren en de-medicaliseren

Profielfoto van Tineke Toering
Tineke Toering
Gezinswerker

Hi Bianca
Vanuit ons team zijn er 2 gezinswerkers betrokken bij de POH-er/Huisarts( utrechtovervecht)
2x per week zijn zij aanwezig om vragen te beantwoorden
Dit loopt erg goed