Vraag

28 mei 2021
Profielfoto van Romy Kuijer
Student

“Welke rol hebben sociaal werkers in het nazorg traject van een (ex)-verslaafde?”

Toelichting

Voor mijn opleiding doe ik onderzoek naar deze vraag. Nu ben ik benieuwd, wat is jullie beroep en op wat voor een manier dragen jullie bij aan de nazorg van ex verslaafde. Het kan ook zijn dat je verwijst naar derde partij of zelf juist behandelt. Ik ben erg benieuwd.
 

Profielfoto van Arie van Kastel
Jeugdzorgwerker

Het is goed om een vinger aan de pols te houden. Nog beter is proberen te bewerkstelligen dat een (ex) verslaafde aansluiting zoekt bij een zelfhulpgroep, bijv. NA of AA. Het lukt slechts weinigen van de drugs af te blijven zonder blijvende steun. Gepaard gaande met een gedachten- en gedragsverandering die echt nodig is. En lotgenoten weten vaak precies waar de schoen wringt.

Profielfoto van Eveline Pittens
Eveline Pittens
Reclasseringswerker

Hoi Romy,

ik werk bij Reclassering Nederland en ben betrokken bij proeftuin Ruwaard. voorheen sloten wij aan bij overleg nazorg van gemeente Oss. Nu gaan zaken vooral via Elke Smits van gemeente Oss. en daar ik in front-office werk (waar verdachten binnenkomen) weet ik hier minder van. Misschien kun je navraag doen bij de reclassering van Novadic Kentron. succes!

Profielfoto van Patricia Aalsters
Wijkteammedewerker

Netwerkversterking-uitbreiding: hoe maak je gebruik van het gezonde netwerk wat er is. Of hoe kun je het netwerk uitbreiden met eventueel hulp van de sociale basis infrastructuur.

Een signalering plan maken.

Motiveren om gebruik te blijven maken van supportgroepen of sponsors en dergelijke; ervarings deskundigheid inzetten van ex- verslaafden.

Een goede week structuur met eventuele toeleiding naar arbeid.

Profielfoto van Yvonne van Renswoude
Directie SMWO

Hoi Romy,
De vraag is wat precies wordt verstaan onder een na-zorgtraject (van of door wie ingezet?), maar sociaal werkers zijn vooral gericht op de persoon in relatie tot de context: iemand moet zijn leven weer op de rit krijgen, dus hulp bij praktische zaken regelen, eventueel bewindvoering aanvragen, maar ook de verbinding leggen met de eigen omgeving, het netwerk, daginvulling, route naar werk of dagbesteding, etc. Dus gericht op het op de rit zetten en/of houden van het normale leven en het samen opzetten van een netwerk, zodat bij eventuele moeilijke momenten of terugval, er een steunsysteem actief is.

Profielfoto van Mike Jager
Vrijwilliger

Leuke vraag voor een onderzoek. Er bestaat bij mij niet iets als een ex verslaafde. Verslaafd ben je in principe je hele leven c.q. verslavingsgevoelig. Nazorg kan uit veel manieren bestaan: ambulante thuisondersteuning. Ik werk zelf bij voorkeur met een signaleringsplan waarin ook het sociaal netwerk, sociale basis en gebiedsteam betrokken is. Ik zou jullie wel verder kunnen helpen met het onderzoek. Je kan mij mailen op m.jager@frlbw.nl