Vraag

1 april 2021
Profielfoto van Nicolle Scholte
Ambulant begeleider, groepsbegeleiding, aandachtfunctionaris positieve gezondheid

“Is er behandeling waarbij het stoppen met gebruiken van wiet niet als voorwaarde wordt gesteld?”

Toelichting

Jongen van 18 heeft zich gemeld bij psycholoog met vraag; rust creëren in mijn hoofd. Wiet gebruikt hij om rust te voelen. 

Profielfoto van Ivonne de Lizer
Clientondersteuner

Hallo Nicolle,
Jazeker is er behandeling mogelijk ook zonder dat hij stopt met wiet gebruik. Zodra hij eraan toe is stopt hij vanzelf. Voor nu denkt hij dat hij wiet nodig heeft om rust te voelen. En als je dat maar vaak genoeg denkt dan is dat ook zo.
Hypnotherapie werkt snel en effectief. Het transformeert het onbewuste en pas als het onbewuste is getransformeerd kan er ook een echte verandering plaatsvinden. In zijn geval rust in zijn hoofd. De vraag blijft dan natuurlijk wel wat verstaat hij onder rust in zijn hoofd. Wat zou hij willen dat er in zijn hoofd gebeurd. En is het alleen maar in zijn hoof of........ Sinds kort is er een platform waar hypnotherapeuten zich belangeloos beschikbaar stellen voor jongeren. Wellicht dat dit ook iets voor hem kan zijn. Het platform is te vinden via www.vraaggewoon.nl.

Een platform van hypnotherapeuten die belangeloos beschikbaar zijn voor jongeren.

Profielfoto van Anita Wilbrink
Praktijkondersteuner somatiek/ ouderen

Het kan een enorme zoektocht zijn.

Er zijn zeker psychologen ervoor te vinden, kijk eens bij Stichting 1nP zij helpen bij het vinden van de best passende professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Zij werken in heel Nederland met regionale, multidisciplinaire teams. Zo combineren ze de voordelen van een groot netwerk met de kleinschaligheid van op elkaar afgestemde specialisten. Ze bieden ook SGGZ.

Ongeacht of deze jongen voornemens is om te stoppen, heeft hij gewoon recht op hulp net als ieder ander. Wellicht kom je dan juist tot de oorzaak en wellicht oplossing van het wietgebruik.
Daarbij wie is niet verslaafd..... ik was verslaafd aan alleen maar in mijn hoofd zitten en amper nog voelen. Heerlijk als je geestelijke pijn niet wilt voelen. Bij mij geen alcohol, drugs, maar zelfde verslavende effecten. Alleen sociaal flink geaccepteerd als je een workaholic oid bent.

Profielfoto van Arjan Lamslag
Preventiewerker

De regionale instellingen voor verslavingszorg bieden via hun preventieafdelingen het zgn Moti4 traject aan (zie www.moti4.nl). Ik weet zo niet wie dat bij jullie in de buurt is.
Dit is een laagdrempelig 4 gesprekken model wat gericht is op het vergroten van de motivatie en bewustwording. Een concreet doel ivm gedragsverandering is hier niet vereist.
Bij ons in de regio is hier ook geen verwijzing of beschikking voor nodig. Volgens mij in de rest van NL ook niet.

Profielfoto van Bart Bakker
Kwartiermaker

Hoi Nicole geen inhoudelijke oplossing, advies is om deze vraag op te pakken via samenwerkwijze. Waarbij samen met jongen multidisciplinair en vanuit verschillende perspectieven de vraag onderzocht. De uitkomst (wat die ook mag worden ) zal dan gezamenlijk (inclusief jongen zelf ) gedragen en genomen worden
Succes

Profielfoto van Frans Somers
Onderzoeker inburgering

Heeft de jongen zichzelf aangemeld bij de psycholoog en stelt deze professional dat hij eerst moet stoppen met wiet gebruiken?

Het klinkt naar: jij gebruikt wiet, dat doe je om een onderliggend probleem te verhelpen. Als je niet stopt kan ik je niet helpen met dit probleem.
Ik denk dan dat deze professional niet goed de verslavingsproblematiek kent.
Waarom niet voorstellen om onder begeleiding te gebruiken met aanvullende psychoeducatie?

Als zijn gebruik door hemzelf of door omgeving problematisch wordt gevonden, kan hij mi beter contact zoeken met verslavingszorg.

Profielfoto van Anne-Marie Spruyt
Praktijkondersteuner GGZ

Hoi Nicolle,
voor mij is dit wat weinig informatie om meteen een antwoord te kunnen geven. Je vraag roept bij mij weer vragen op zoals: waarom gebruikt hij weed, hoeveel gebruikt hij? Waar komt de onrust vandaan, is er al een diagnose gesteld e.d.? is er sprake van AD(H)D of komt de onrust juist van zijn weedgebruik of is er sprake van een heel andere oorzaak? De meeste psychologen stellen als eis dat er geen sprake mag zijn van overmatig alcohol- of druggebruik, omdat een behandeling dan weinig zin heeft.
Waar ik vaker gebruik van maak, is de mogelijkheid van een aantal gesprekken bij iemand van Preventie van Mondriaan; die zijn kosteloos, er wordt geen dossier aangemaakt, kan bij mensen thuis of op een locatie die je samen afspreekt. Dan kan samen bekeken worden wat haalbaar is, hoe gemotiveerd iemand is etc..
Is hij met deze vraag al bij zijn huisarts/ POHGGZ geweest? Ik neem aan dat zij de verwijsbrief gemaakt hebben? Heb jij contact met hen?

Je zou natuurlijk ook met hem samen naar de huisarts/ POHGGZ kunnen gaan, als hij daar mee instemt, en samen bespreken wat haalbaar is voor hem en wat opties zijn.

groetjes,
Anne-Marie

Profielfoto van Jan Bergen
Vrijwilliger

toegang tot de huisarts

Profielfoto van Chantal Berger
Ambulant begeleider Heerlen Standby! Sociaal Buurtteam 2

Ik heb ooit een cliënt begeleid die bij Chamsa therapie heeft gekregen en zij gebruikte harddrugs. Zelfde cirkeltje....

Profielfoto van Maya Brouwer
Coördinator palliatieve zorg

Beste Nicolle,

Los van deze casuïstiek is het altijd interessant uit te vragen wat de indicatie van het wietgebruik is.
Bij chronische (zenuw)pijn, pijn bij kanker, aanhoudende misselijkheid en ziekte zoals Multiple sclerose, (m. Parkinson) kan het wietgebruik als behandeling worden ingezet of als zelfgekozen behandeling worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zal hierbij gekozen worden voor cannabisolie, maar ook kan men ervoor kiezen een joint te roken.

Profielfoto van Xandra de Vos
Ervaringsdeskundige

Jazeker is er een manier. Hypnotherapie.
Rust in het hoofd willen, impliceert dat er onrust is. Hypnotherapie lost het ontstaan van de onrust op zodat blowen voor de rust niet meer nodig is.

Profielfoto van Dolly Van de Wint
Therapeut

Hallo Nicolle, dat hangt van de situatie af. Wiet is zelfmedicatie maar ook een manier om het leven vol te houden, een overlevingsmechanisme dus. Ik heb een jongvolwassene m.b.v. EMDR behandeld op jeugdtrauma's waardoor ze uiteindelijk geen behoefte meer had aan wiet. Maar dat is een lange weg, waarbij meer dan alleen EMDR nodig is.
Zo heb ik ook psycho-educatie gegeven en gesproken over een goede daginvulling. Maar het is aan de psycholoog om te onderzoeken wat in dit geval zou werken. Het komt altijd aan op maatwerk. Want deze jongen moet er zelf achter komen wat de reden is dat zijn hoofd zo vol zit. ( wellicht met behulp van zijn psycholoog)
Succes!

Profielfoto van Peter Vossenberg
Vrijwilliger

Om de vraag goed te kunnen beantwoorden, is meer informatie nodig (o.a. hoeveel, hoe vaak, hoe lang; eventuele beschikbare diagnostiek; wat moet je je voorstellen bij de kennelijke onrust)
Los daarvan, aangenomen dat gebruik niet dagelijks is en hoeveelheden beperkt zijn, dan zijn er wel behandelingen mogelijk waarbij staken gebruik niet per se een voorwaarde is.
Is gebruik toch meer, dan moet je er o.a. rekening mee houden dat ontwenningsverschijnselen een rol kunnen spelen, juist ook bij de onrust die hij ervaart; ook moet je er dan toch rekening mee houden dat blijven gebruiken interfereert met een behandeling.
Voor een eerste inventarisatie waarbij gekeken wordt wat er aan de hand is, is al gestopt zijn niet direct een voorwaarde. Als iemand zelf als voorwaarde heeft: ik wil niet stoppen, zal het wel erg lastig worden.

Peter Vossenberg
verslavingsarts KNMG/arts M&G