Vraag

7 januari 2021
Profielfoto van Esther Hebinck
(Ambassadeur) Jeugdverpleegkundige

“Hoe is de samenwerking georganiseerd tussen het sociaal- en medisch domein binnen uw gemeente? Is hiervoor bijvoorbeeld een coördinator aangesteld? Wat zijn eventuele successen en- of valkuilen?”

Toelichting

In Breda is gestart met "Verbindingsprofessionals JGZ" die de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein gaan versterken. Voor het goed inrichten van deze functie ben ik op zoek naar ervaringen uit het land.

Profielfoto van Dorrit Verzeijl
Stafverpleegkundige; Verbindingsprofessional JGZ-Ziekenhuis; Ambassadeur jeugdverpleegkundige VenVN. Lid landelijke coalitie Kansrijke Start.

Hoi Esther,

In Breda hebben we een jaar of 6, de samenwerking opgepakt tussen de kindergeneeskunde, de JGZ en het sociaal wijkteam/CJG. Ook tussen de gynaecologen (POP poli) en de JGZ en het sociaal wijkteam/CJG.
Door een klein clubje de coordinatorrol te geven is de samenwerking redelijk op gang gekomen. Het staat of valt echter bij de mensen die het uitvoeren. Mensen die de samenwerking onderstrepen, zullen dit omarmen. En vice versa. Aandachtspunt bij het medisch domein (ziekenhuizen) is ook de wisseling van AIOS en ANOIS die werkzaam zijn en dan weer gaan. Je moet continue de verbinding onderhouden en updaten. Het is arbeidsintensief. Successen zijn, dat ouders en jeugdigen zich gehoord en geholpen voelen. Veel mensen gaan na verwijzing nl moeilijk de volgende stap nemen. Het is dan helpend wanneer iemand dat samen met je doet. Het steuntje in de rug. We verwachten nog te veel en te vaak dat iedereen daartoe in staat is. En dat is niet zo.
Kijk anders ook in de ZonMW waaier of effeiciente en effectieve interventies, Daar staat onze werkwijze (en wetenschappelijk onderzoeksuitkomsten) beschreven: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/versterking-uitvoeringspraktijk-jeugdgezondheidszorg/de-jeugdverpleegkundige-als-verbindingsprofessional-tussen-de-kindergeneeskunde-en-het-sociale-domei/

Profielfoto van Jiska van  den Hoek
Directeur/ bestuurder

Dag Esther,

In West-Brabant loopt momenteel een programma om de aansluiting tussen het gemeentelijk domein en verzekerde zorg te verbeteren. Hiervoor zijn we (gemeenten, CZ verzekeraar, CZ zorgkantoor en Zorgbelang als patiëntenorganisatie) nu een inventarisatie aan het opstarten van regionale en lokale mooie initiatieven, pilots en projecten op het gebied van verbindingen tussen zorg en welzijn. Ik kan je op de hoogte houden van de opbrengst?

Parallel aan bovenbeschreven proces gaan we ook op zoek naar voorbeelden waar door concrete samenwerking tussen gemeente, verzekeraar en aanbieder (zorg en/of welzijn) op redelijk korte termijn ‘quick wins’ te behalen zijn. Zo kunnen we naast onderzoek en analyse ook in de uitvoering belangrijke stappen in de samenwerking zetten. Als je daar suggesties voor hebt horen we het graag!

Profielfoto van Henk Verstappen
Adjunct-Directeur

Er lopen meerdere verbindingen vanuit medisch naar sociaal domein en omgekeerd vanuit VvG / Vigo. Verbindingen zitten in mensen (specialisten) die of fysiek gebiedsgericht aansluiten bij het netwerk en leren om vanuit een gedeeld perspectief en 1 taal tot integrale gebie3dsgerichte netwerkzorg te komen. Maar zeker ook overstijgend vanuit een mooi digitaal platform vol met goed toegankelijke expertise (1,2,3 consultatie). graag p[raat ik je bij en leer ik van jou.....

Profielfoto van Sione Brugman
Leefstijl | ketenaanpak | gezonde omgeving | positieve gezondheid

Beste Esther,
Een van de domeinen van JOGG is verbinding preventie en zorg. Het is interessant om je daarin te verdiepen zodat je niet alleen in de uitvoering actief kunt zijn, maar ook op beleidsniveau kunt zorgen voor borging.

Met vriendelijke groet
Sione

Profielfoto van Trudy Weierink
Praktijkverpleegkundige ouderen

Ik ben poh ouderen. Ben al jr bezig met actieve samenwerking WMO en professionals eerste lijn. Momenteel een intakeformulier aan ontwikkelen.
Daarnaast zijn er in gemeente twee poh’s jeugd aangesteld die spreekuren hebben vanuit huisartsenpraktijk . Dit blijkt inmiddels al kosteneffectief en vergroot de samenwerking med domein en soc domein. Daarnaast een snelle opvolging van een probleemsituatie

Profielfoto van Jan Bergen
Vrijwilliger

Goede vraag Esther,

deze samenwerking krijgt zeer divers gestalte.
Niet in het minst omdat huisartsen, zeker nu, onder forse tijdsdruk werken.
Voorts was en is(?) de privacybescherming matig geregeld.

Mijn ervaring (na 40 jaar praktiseren als huisarts) is dat als huisartsen zelf met een aantal praktijken, 3-5, de planning en agenda ter hand nemen, er meer kans van slagen is om een goede samenwerking te realiseren.

NB in de laatste 3 decennia van de vorige eeuw waren de hometeams succesvol, effectieve en nabije samenwerking van huisarts - wijkverpleging - AMW - thuiszorg - soms zelfs aangevuld met de wijkagent.

Dus de huidige zoektocht naar samenwerking tussen sociaal en medisch domein is eigenlijk de zoektocht naar het hometeam 3.0

Profielfoto van Jan Walburg
Student

Dag Esther,

deze vraag kan je het beste stellen aan Jan Joost Meijs die een kenniscentrum Welzijn op recept runt. zijn mailadres is jj.meijs@solcon.nl

Succes en vriendelijke groet,

Jan walburg

Profielfoto van Edith Schouten
Mantelzorgadviseur (met extra aandacht voor jonge mantelzorgers)

Bij ons wordt er door de gemeente 1x per 6-8 weken een gesprek tussen professionals uit het sociale domein en (praktijkondersteuners van de) huisartsen gefaciliteerd. Andere professionals uit het medische domein zijn ook welkom, maar sluiten zich nog wat minder aan. Daarnaast werken wij vanuit Welzijn samen met enkele huisartsen via Welzijn op Recept (WOR) en hebben we ook een welzijnspreekuur op locatie bij een huisarts. Daar komen vragen over sociale activering, mantelzorg etc. aan bod. Wellicht wordt er vanuit de gemeente nog meer gedaan, maar dit is het stukje waar ik zelf (als welzijn professional) zicht op heb.

Profielfoto van Lilian Tacke
Intake

In Hoensbroek werkt het sociaal domein samen met huisartsenpraktijken. Ik, als intaker, van het sociaal domein ben wekelijks aanwezig bij MDO GGZ/DNG/Ouderenzorg/IWA georganiseerd met de huisartsenpraktijk. Je moet leren omgaan met ander vakjargon (taal) van de verschillende organisaties en duidelijk maken dat je geen doorgeefluik bent maar dat de patient/cliënt zelf de regie heeft. In de toekomst hoop ik dan ook dat patienten/cliënten hierbij zelf kunnen aansluiten. Successen vind ik dat er steeds meer korte lijnen ontstaan om samen besluiten te nemen en weet wat de ander doet en waar Via Teams prima te doen!
Als er meer concrete vragen zijn, hoor ik dat graag en ik lees en leer uiteraard graag mee.

Profielfoto van Hélène Le Belle
Leerrecht ambtenaar (voorheen leerplicht)

Goedemiddag, ik kan antwoord geven vanuit jeugd, niet vanuit WMO en de systemische aanpak is wel een gemis, ook hierin.
In Heerhugowaard en Langedijk is de jeugdarts van het JGZ-team samen met de jeugdverpleegkundige de ingang naar het medische en hebben we gemerkt dat het per persoon verschilt hoe dit wordt ingevuld. Het sociaal domein is via J&Gcoach en/of Leerplicht in verbinding en de lijnen zijn kort met de mensen waarmee het goed werkt.
Maar bij de GGD is de taakstelling veranderd en hiermee het contact richting sociaal domein sterk afgenomen. Meestal zijn ze niet meer bij MDOs en leveren ze geen gegevens meer aan als ze er niet zijn. Ze schermen met de AVG, terwijl ouders actief toestemming geven voor delen van informatie vooraf en ter plaatse.
Dus de samenwerking was goed en is nu helaas afhankelijk van de betrokken persoon bij de GGD wat er nog wordt waargemaakt. Inmiddels maken we soms gebruik van een andere onafhankelijke arts (dus niet huisarts en niet GGD-arts) om helderheid te geven en belastbaarheid van een jongere te wegen of invloed van de medische beperkingen of redenen van ouders te verhelderen. Helaas! Ouders leveren dan zelf de gegevens aan van betrokken medisch professionals aan die arts.

Eerder was de jeugdverpleegkundige de verbindende persoon ipv de arts (na bezuinigingen rond 2005), maar ook in hun taakstelling is dit veranderd.
M@zl invoering helpt een beetje, maar is pas over een klein deel van de regio uitgerold en de uitrol duurt nog een flink aantal jaren ivm financiën.
Vanuit Leerplicht heb ik nog enige invloed in het kader van noodzakelijk onderzoek bij gemengd verzuim en komt er wel beweging of betrokkenheid. Ik stuur erg op samenwerking en merk bereidheid op relatieniveau.

Rollen moeten helder zijn en het wettelijk kader van waaruit je zaken zo invult blijkt in de praktijk doorslaggevend. In de leerplichtwet is de onafhankelijk arts benoemd en in de regionale afspraken staat de GGD-arts als zodanig benoemd en dat geeft ingang.

Ik hoop dat je hier iets mee kunt.

Profielfoto van Melle Notermans
Projectteam Beter Gezond

Hi Esther, niet in mijn gemeente (Nijmegen), maar in Rotterdam

Profielfoto van Anita Verstappen
Vitaliteitsmakelaar, Ondernemer

Een vitaliteitsmakelaar aanstellen die continue kan reflecteren op de specifieke hulpvragen en de verbinding kan leggen tussen vraag en aanbod in deze domeinen.

Profielfoto van Ben van Gent
Ben van Gent
Bestuurder

In de Achterhoek zijn vele thematafels waar het zorgdomein en het sociaal domein met elkaar samenwerken op tal van onderwerpen, waaronder veerkracht. Het vraagt jarenlange investering om partijen te betrekken en te interesseren. Er zijn soms quick wins, afhankelijk van enkelingen, maar die blijken nooit lang bestaan. Duurzaam ontwikkelen vraagt structureel tijd

Profielfoto van Mariska van Leeuwen
Adviseur publieke gezondheid

Het kan ook handig zijn om je lokale ROS in te schakelen, zij werken al heel veel met de 1e lijn. Bij ons is het meerdere keren zinvol geweest om hen erbij te betrekken op beide of praktisch niveau.
Leveren wij als GGD (lees onderdeel van de gemeente) ketenpartners aan en het ROS de 1e lijns professionals

Succes!

Profielfoto van Miranda Monsuwe van Teylingen
Beleidsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoi Esther,
Ik denk dat je heel veel kan doen mits je toestemming ( eventueel door persoon laten tekenen hier voor) hebt van de persoon of gezin waar het overgaat. anders kan je altijd anoniem overleggen. Je wisselt alleen informatie uit waar toestemming voor is gegeven en niet meer. Leg dit vast en koppel dit terug aan de betreffende.
Ben zelf beleidsfunctionaris en werk in medisch veld, dus heb er veel mee te maken.

Profielfoto van P. Keijzer
Wijkmanager wijksamenwerkingsverband eerste lijn

Beste Esther,
Ik ben coordinator van het wijksamenwerkingsverband in Nieuwkoop. Ik werk voor de eerstelijns zorgverleners. De verbinding tussen gemeente, medisch,- en sociaaldomein staat bij ons in de startblokken. Ik werk samen met de beleidsmedewerker volksgezondheid van de gemeente. Sinds vorig jaar hebben wij met de belangrijkste stakeholders (in ons geval, eerstelijnszorg, gemeente, verpleeginstellingen, maatschappelijk werk, sociaal domein Tom in de Buurt) een convenant ondertekent waarin wij met elkaar erkennen dat een betere samenwerking noodzakelijk is en daar gezamenlijk voor gaan. Afgelopen december is een bijeenkomst geweest, op bestuurlijk niveau, waarin we de eerste stappen hebben gezet. We hebben een actie/prioriteitenlijst gemaakt en in 2021 gaan we met een vertegenwoordiging van alle organisaties starten met subgroepjes rondom Mantelzorg en ouderenzorg. Zo proberen we rondom belangrijke thema's elkaar meer te vinden en met elkaar struikelblokken te benoemen en oplossingen te vinden. Zoals gezegd, we beginnen net maar een ieder is erg enthousiast om te starten. Successen / valkuilen zijn nu nog niet echt te benoemen. Wel is het van belang dat we elkaar goed kunnen benaderen en dat er teruggekoppeld kan worden, dat is nu nog niet goed geregeld dus ook dat is een speerpunt. Het feit dat een ieder enthousiast is om met elkaar te kijken wat er verbetert kan worden schaar ik wel onder successen want daar begint het mee.
Veel succes, gr. Petra Keijzer

Profielfoto van Evelien van Dort
Train de trainer positieve gezondheid, fysiotherapie kind&jeugd, auteur, spreker

In Lochem hebben we een vereniging van eerstelijns zorgprofessional opgericht ZorgSamen Loche,, zie website.
een aantal zorgpaden rond kinderen zijn geconcretiseerd, we werken heel integraal. Onder andere zorgpad OvOb (overgewicht obesitas en kinderen met SOLK problematiek.

Op dit moment staat onze opzet wel onder druk door een andere preferente zorgverzekering die een andere aanpak heeft. Ik wissel graag met je uit, op zoek naar andere 'positief gezonde' invullingen

Profielfoto van Nicoline van Os
Aandachtsfunctionaris

Project"Geweld hoort nergens thuis" heeft projectleider.
Bellen voor informatie mag altijd.