Vraag

17 november 2020
Profielfoto van Willemijn van Damme
Concepts | Innovatie

“Wie heeft ervaring met het bereiken en in kaart brengen van de minima-doelgroep? En wilt hierover zijn/haar ervaringen, kennis, tips, leermomenten, etc. delen?”

Toelichting

Wij van Espria ledenvereniging willen een ondersteunend aanbod voor minima ontwikkelen maar merken dat het lastig is om deze doelgroep te bereiken. De gemeente heeft deze doelgroep wel in beeld maar via dat kanaal kan de behoefte die in kaart is gebracht gekleurd zijn en sociaal gewenste antwoorden bevatten. Maar ook het uiteindelijke ondersteunende aanbod wat ontwikkeld wordt kan gekleurd overkomen of verkeerd worden uitgelegd. Wij hebben geen winstoogmerk en zijn voor onze leden en hun omgeving gids, ondersteuner en belangenbehartiger en willen stimulator van een vitale samenleving zijn. De vraag is eigenlijk tweeledig; hoe de doelgroep te bereiken en wat er speelt er binnen de doelgroep (positief, negatief, knelpunten, behoeften etc.).  Ik kijk uit naar een ieders ervaring, kennis en onderzoek, alvast grote dank!

Profielfoto van Jan Plat
Directeur

Prima Willemijn. Ik zie je berichtje graag tegemoet. Mijn e-mail adres is; jan.plat@bewegenwerkt.nl.

Profielfoto van Jan Plat
Directeur

Dag Willemijn,
Mijn organisatie Bewegen Werkt voert in opdracht van een 40-tal gemeenten in Nederland beweegprogramma's uit voor minima en met name mensen met een uitkering. Zie ook: https://bewegenwerkt.nl/participatie.
Mocht je meer willen weten over onze ervaringen met deze doelgroep en onze aanpak, dan mag je een afspraak met mij plannen. Mijn e-mail adres is jan.plat@bewegenwerkt.nl.
Groetjes,
Jan Plat

Profielfoto van Mascha Konterman
Buurt- en jongerenwerker

Hallo Willemijn,

Bij onze welzijnsorganisatie hebben we een project opgezet voor kinderen in armoede situaties genaamd Break. Voor deze kinderen bieden we activiteiten aan. Op deze manier kun je hen ook toeleiden naar andere mooie initiatieven of voor de ouder(s) hulp bieden. Wij hebben binnen onze organisatie ook het informatiepunt geldzaken waar mensen voor allerlei vragen over geld, budgettering, hoe je kunt besparen etc. Ook een mooie laagdrempelige om met deze groep in contact te kunnen komen. Succes!

Profielfoto van E Roxs
Ervaringsdeskundige

Dag Willemijn,

De doelgroep waar jij naar vraagt heeft altijd te maken met creatief boekhouden.
Hierdoor zijn er altijd rekeningen met betalingsachterstand wat uiteindelijk weer meer geld kost. Helaas komt deze groep altijd duurder uit. De zorgverzekering, electra en de huur vallen daar altijd onder. Weet niet of je daar inzicht in kan krijgen. Kwijtschelding voor gemeente belastingen is ook voor deze groep. Daarnaast kan deze groep subsidie krijgen voor sport, cultuur en ondersteuning voor school. Sociaal Wijkteams zijn ook vaak op de hoogte. Van hieruit krijg je recht op de voedsel en kledingbank
Ik vertel hier vanuit ervaring. Weet niet of je zomaar de gegevens kan opvragen.

Profielfoto van Helene Vooys
Nalatenschapsjurist

Dag Willemijn,
bij de Voedselbanken kunnen ze je wellicht ook helpen. Daar kloppen de echte minima aan. Er wordt getoetst of zij in aanmerking komen voor voedselhulp. Dus daar zit ook echt een doelgroep. Succes!

Profielfoto van Stefan Vlaminckx
Eigenaar

Het bereiken van de doelgroep, en het winnen van het vertrouwen van de doelgroep gaat, volgens mijn ervaring, het snelst door het oplossen van een probleem, of door het kunnen aanbieden van een extraatje. Als ik wordt ingeroepen om te helpen bij een gezin uit de doelgroep is het eerste wat ik doe is bekijken of alle minimaregelingen zijn aangevraagd, en mensen voorlichten over wanneer men bijzondere bijstand mag aanvragen. En wellicht klinkt het u wat vreemd in de oren, maar als u in positieve zin de gezinsportemonnee weet te raken, dan wekt dat al snel vertrouwen.

Profielfoto van Hedzer van Houten
Vrijwilliger

Het meest voor de hand liggend antwoord hierop is m.i. bij de woningcorporaties.

Profielfoto van Maria Wijnmaalen
Sociaal makelaar

Hi Willemijn,
Wij ondersteunen deze doelgroep en 'vinden' mensen via ons netwerk. Kerk, maatschappelijk werkers, bewindvoerders. Dus echt omdat we tijd in elkaar steken en zo een vertrouwensband hebben. De hulpvragers hebben vaak 1 ingang en komen zo bij de rest terecht. We hebben allen tot doel de cliënten nòg beter te helpen, dus geven is de insteek.

Profielfoto van Renate Spruijt
Projectleider gezond gewicht Almere en adviseur gezonde leefomgeving

Dag Willemijn,
Je kunt bij platform 31 en FNO navragen naar alle ervaringen die de afgelopen jaren is opgedaan met het bereiken van minima en andere kwetsbare groepen. Zij organiseren momenteel webinars en hebben rapporten en verslagen van zo'n 40 projecten in diverse gemeenten in het land van de afgelopen vier jaar.

Profielfoto van Gudule Boland
Strategisch projectleider en adviseur

Beste Willemijn, ik wijs je graag op deze informatie op de website van Pharos (kenniscentrum gezondheidsverschillen): https://www.pharos.nl/thema/bereiken-en-betrekken/
En ook op de rest van de website kom je veel dingen tegen die je kunnen ondersteunen.

Groet, Gudule Boland

Profielfoto van Mariëlle Durieux
Regio regisseur Gezondheid en Zorg bij de Nationale Diabetes Challenge

Hallo Willemijn, ik werk als regio regisseur van de Nationale Diabetes Challenge bij de Bas van de Goor Foundation. Met onze leefstijl/wandelinterventie bereiken wij juist kwetsbare mensen. Ik informeer je graag over hoe wij het doen en wat wij de afgelopen jaren hebben geleerd van onze aanpak (wat werkt wel en wat niet). Wij doen ook onderzoek en evalueren onze aanpak jaarlijks. Je kunt mij bereiken via marielle@bvdgf.org.

Profielfoto van Annette Wiegers
Voorzitter wijkcomité

Er zijn op facebook heel vel groepen die kleding, speelgoed verzamelen en weer weggeven aan de minima, misschien dat je daar informatie kan krijgen. De minima moeten meestal wel aantonen dat ze er voor in aanmerking komen.